Contact Us
Name Director Telephone Email
The President's Office YAN Xianglin 025-84395366 xb@njau.edu.cn
Office of International Relations ZHANG Hongsheng 025-84395754 ietc@njau.edu.cn

College of International Education

ZHANG Hongsheng 025-84396489 ietc@njau.edu.cn
Undergraduate Academic Affairs WANG Tian 025-84395386 jwcbgs@njau.edu.cn
The GraduateSchool ZHOU Guanghong 025-84396346 Jhy@njau.edu.cn
The Student Affairs Office FANG Peng 025-84396562 xuegongchu@njau.edu.cn
The Science and Technology Office LIU Fengquan 025-84396434 kjczhk@njau.edu.cn
The Personnel Management Department LI Yousheng 025-84395361 rsc@njau.edu.cn
The Alumni Office ZHANG Haibin 025-84396586 xqb@njau.edu.cn
The Financial Department ZHANG Bing 025-84395371 gxp@njau.edu.cn
The Hong Kong, Macao & Taiwan Affairs Office ZHANG Hongsheng 025-84395754 ietc@njau.edu.cn